ต้องใช้พัดลมขนาดไหน

คำถามที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยมากอีกคำถามก็คืองเรื่องของขนาดพัดลมที่เหมาะสมอกับขนาดของเต็นท์ปลูกว่าต้องเป็นขนาดเท่าไหร่ ใครที่กำลังมีคำถามนี้อยู่ด้วยเหมือนกันตามมาดูกันได้เลยว่าต้องเลือกยังไงกันบ้าง เพื่อให้ได้ขนาดพัดลมที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป ให้คุณได้ประหนัดต้นทุนมากที่สุด


คำนวณพื้นฐานความต้องการของเต็นท์ปลูก


เต็นท์ปลูกแต่ละขนาดจะมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป และระดับการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศ และปริมาตรอากาศที่ต้องใช้ด้วยเช่นเดียวกัน เราจะเลือกขนาดพัดลมได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลปริมาณอากาศที่เต็นท์ต้องการแล้วเท่านั้น เพื่อที่จะได้ป้อนอากาศได้ตรงตามความต้องการของเต็นท์ปลูกนั่นเอง และต้นไม้ที่เราปลูกก็จะได้อากาศตามที่ต้องการด้วย จะได้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่


สูตรคำนวณหาการหมุนเวียนอากาศพื้นฐานอย่างง่าย


ค่าที่เราต้องหาก่อนเป็นอันดับแรกก็คือ Cubic Feet per Minute (cfm) หรือตารางฟุตต่อนาที เป็นหน่วยการวัดปริมาตรอากาศที่หมุนเวียนต่อนาทีเข้าไปภายในเต็นท์นั่นเอง


อันนี้จะเป็นการอ้างอิงจากหน่วยวัดของสหรัฐอเมริกา ที่ใช้หน่วยการวัดปริมาตรเป็นตารางฟุต สูตรคำนวณคิดได้ตามนี้เลย


ปริมาตรความจุหมุนเวียนอากาศของเต็นท์ปลูก = กว้าง x ยาว x สูง


ตัวอย่างเช่น ถ้าเต็นท์ที่ใช้เป็นขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 4 ฟุต สูง 6.5 ฟุต ค่าปริมาตรความจุก็จะได้เท่า 104 ตารางฟุต สูตรคิดได้ตามนี้


กว้าง 4 x ยาว 4 x สูง 6.5 = 104 ตารางฟุต


ทีนี้ก็แปลว่าเราจะต้องการพัดลมที่มีค่า cfm ที่ระดับ 104 เพื่อถ่ายเททดแทนอากาศภายในทั้งหมดภายใน 1 นาที แต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้ อาจะเป็น 2-3 นาที ถ้าหากว่าความร้อนนั้นไม่ได้สูงมากนัก

ตัวแปรที่ส่งผลกับพัดเต็นท์ปลูก


มันยังไม่จบแค่การคำนวณหาปริมาตรอากาศเท่านั้น แต่ยังมีตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่เราต้องเอามาช่วยในการคำนวณเลือกหาพัดลมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเต็นท์ปลูกของเราด้วย


แสง: นับว่าเป็นตัวแปรที่จะส่งผลลดประสิทธิภาพของพัดลมลงได้ จึงแนะนำให้เพิ่มตัวเลขค่าการหมุนเวียนอากาศที่คำนวณมาขึ้นไปอีก 10%


ฟิลเตอร์กรองอากาศ: ถ้าหากว่าคุณใช้แผ่นฟิลเตอร์เพื่อช่วยกรองอากาศร่วมด้วย ก็แนะนำให้เพิ่มตัวเลขค่าที่ได้เข้าไปอีก 25%


ท่อ: เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผล แนะนำให้เพิ่มอีก 1% ต่อความยาวท่อทุก ๆ 1 ฟุต


ความโค้งท่อ: และถ้าท่อที่วางไว้มีการโค้งเยอะด้วยแลว ก็แนะนำให้เพิ่มเข้าไปอีก 90% ในทุก ๆ โค้งทำมุม 90 องศา ด้วย หรือเพิ่ม 15% ในทุก ๆ โค้ง 45 องศา


ความร้อนจากภายนอก: ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการปลูกในเขตพื้นที่ร้อน อย่างบนห้องใต้หลังคา หรือที่ ๆ มีการติดฉนวนกันความร้อนเอาไว้ ก็แนะนำให้เพิ่มขึ้นไปอีก 10%


ทีนี้เราก็มาลองใส่เข้าไปในสูตรที่เราคำนวณกันเอาไว้ใหม่อีกครั้งนึง


 • มีชุดไฟปลูก 1 ชุด – เพิ่ม 10%
 • มีแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศ 1 ชุด - เพิ่ม 25%
 • มีท่อเดินลมความยาว 5 ฟุต เพิ่มอีก 5% และดัดโค้งทำมุม 90 องศา 1 โค้ง เพิ่มอีก 35% รวมเป็น - เพิ่ม 35%

 • สูตรก็จะเป็น


  10% + 25% + 35% = 70%


  และเมื่อถอดเป็นเลขตัวคูณก็จะเท่ากับ


  70% / 100 = 0.7 + 1.0 (ค่าคงที่) = 1.7


  จากนั้นก็เอาเลข 1.7 นี้ไปคูณกับค่า cfm ที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกคือ 104 cfm จะได้เท่า 176.8 cfm หรือเขียนเป็นสูตรได้ตามนี้


  ค่าปริมาตรพัดลมที่ต้องการ = ค่าปริมาตรพื่นฐานพัดลม x ตัวคูณ


  สรุปขั้นตอนการคิดคำนวณกันอีกทีดังนี้:


  ขั้นตอนที่ 1: คำนวณหาปริมาตรของเต็นท์

  ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวแปรที่ส่งผลต่อพัดลมเพื่อนำเอามาเป็นค่าสำหรับคำนวณเพิ่มเติม แล้วแปลงเป็นเลขตัวคุณทศนิยมโดยเพิ่ม 1 ลงไป

  ขั้นตอนที่ 3: จับตัวคูณที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 กับค่าปริมาตรพื้นฐานที่เต็นท์ต้องการจากขั้นตอนที่ 1 มาคุณกัน

  ขั้นตอนที่ 4: นำเลข 1 มาบวกกับ 25% แปลงเป็นเลขทศนิยมคือ 1.25 แล้วเอาไปคูณกับค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 3

  ขั้นตอนที่ 5: สุดท้ายจะได้ค่าสำหรับพัดลมที่เหมาะสอมออกมา ถ้าต่ำกว่า 205 จะเป็นพัดลมขนาด 4 นิ้ว แต่ถ้าค่าเป็นช่วง 205-402 ให้เลือกพัดลม 6 นิ้ว


  ซื้อพัดลมที่ให้ค่าปริมาตรมากกว่าที่ต้องการ


  อาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเลือกพัดลมที่มีค่าปริมาตรสูงกว่าที่เราคำนวณมาด้วยล่ะ ขอยกตัวอย่างให้ดูกันเช่น ถ้าระดับลมที่เราต้องการสำหรับเต็นท์ 4 ft x 4 ft x 6.5 ft เป็น 104 cfm เราจำเป็นต้องเปิดพัดลมเต็มกำลังเพื่อให้ทำงานได้เพียงพอตามที่เราต้องการ นั่นจะทำให้พัดลมต้องทำงานหนัก และส่งเสียงรบกวนในการทำงานมาก


  แต่ถ้าหากว่าพัดลมทำงานต่ำกว่าระดับกำลังสูงสุดของมัน ก็จะทำงานได้เงียบกว่า และไม่ต้องทำงานหนักเต็มกำลังด้วย แถมยังมีกำลังเหลือพอสำหรับการเพิ่มกำลังลมได้อีกในกรณีที่ต้องการภายหลังอีกด้วย เราแนะนำให้บวกค่าปริมาตรที่ต้องการจากที่คำนวณได้ไปอีกสัก 25% เพื่อให้ได้พัดลมที่ทำงานในระดับกำลังที่พอดี ลองดูสูตรอีกทีตามด้านล่างนี้:


  176.8 cfm x 1.25 = 221 cfm


  และจากสูตรด้านบนนี้ เราก็จะได้ตัวเลขสำหรับเลือกพัดลมเป็นขนาด 6 นิ้ว ที่มีกำลังลมที่ 402 cfm


  ตารางความต้องการลมของเต็นท์แต่ละขนาด


  เพื่อความสะดวกในการเลือก ไม่ต้องไปคอยนั่งคำนวณตัวเลขกันเอง เราทำตารางไกด์แนะนำมาให้ตามด้านล่างนี้แล้ว ลองเลือกดูกันได้เลย


  เงื่อนไขก่อนเลือก:

  • สำหรับเต็นท์ที่ใหญ่กว่า 5x5 เราได้เพิ่มค่าแสง 1 ชุด และแผ่นกรองฟิลเตอร์ 1 ชุดเข้าไปแล้ว
  • สำหรับเต็นท์ 4x8 และ 5x10 เราได้เพิ่มค่าแสง 2 ชุด และแผ่นกรองฟิลเตอร์ 1 ชุดเข้าไปแล้ว
  • สำหรับเต็นท์ 8x8 เราได้เพิ่มค่าแสง 4 ชุด และแผ่นกรองฟิลเตอร์ 2 ชุดเข้าไปแล้ว
  • ทุกรายการในตารางการมีเผื่อค่าปริมาตรลืมเสริมอีก 25% เข้าไปหมดทุกันเรียบร้อยแล้ว

  Tent Size

  (Width X Length X Height)

  Add 5 Feet Duct

  Add 5 Feet Duct & 90° Bending

   

  Add External Heat

   

  Recommended Fan Size

  2x2x3

  21

  25.5

  27

  4'' Fan

  2x2x4.5

  31.5

  38.3

  40.5

  4'' Fan

  2.3x2.3x5.3

  49

  59.5

  63

  4'' Fan

  2x4x5.9

  82.6

  100.3

  106.2

  4'' Fan

  3.3x3.3x5.9

  112.5

  136.6

  144.7

  4'' Fan

  4x4x6.5

  182

  221

  234

  6'' Fan

  5x5x6.5

  284.4

  345.3

  365.6

  6'' Fan

  4x8x6.5

  468

  624

  650

  2*4'' Fan

  5x10x6.5

  731.3

  975

  1015.6

  2*6'' Fan

  8x8x6.5

  1040

  1352

  1404

  4*6'' Fan

  (Feet)

  (CFM)

  (CFM)

  (CFM)

  (Inch)


  สรุป: สำหรับค่าปริมาตรอากาศที่ต่ำกว่า 205 CFM เราแนะนำเป็นพัดลม Mars Hydro ขนาด 4” สำหรับระดับต่ำกว่า 402 CFM แนะนำเป็น Mars Hydro 6 นิ้ว สำหรับมากกว่า 402 CFM แนะนำให้ใช้พัดลมหลายตัวตามปริมาตรที่คำนวณได้

   

  ซื้อพัดลมที่ดีที่สุดสำหรับเต็นท์ของคุณ

   

  พัดลมหลายตัวในตลาดอาจสร้างสับสนให้กับคุณในการเลือกใช้งานได้ ทำให้ยากจะตัดสินใจได้ว่าจะเอารุ่นไหนดี ขอแนะนำให้ระวังพัดลมราคาถูก ๆ เอาไว้ เพราะคุณภาพนั้นต่ำ มีเสียงรบกวนเวลาทำงานที่ดัง ช่วยเป่าลมได้น้อย ถ้าต้องการพัดลมที่ให้ประสิทธิภาพสมกับราคามากที่สุด พัดลม Mars Hydro ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้งานมากมายทั่วโลก เลือกใช้ได้ตามต้องการทั้ง 2 ขนาด:

 • ขนาด 4 นิ้วให้แรงลม 205 CFM
 • ขนาด 6 นิ้วให้แรงลม 402 CFM

 • ถ้าไม่อยากวุ่นวายในการคิดคำนวณตัวเลขต่าง ๆ อย่าลืมดูตารางสรุปสำหรับเต็นท์ขนาดต่าง ๆ ที่เราทำไว้ให้แล้วด้านบน จะเลือกได้ง่ายในไม่กี่วินาทีเลย

  You have successfully subscribed!
  This email has been registered