Mars Hydro FC-E8000 BridgeLux 800W CO2 ฟาร์มแนวตั้ง ไฟปลูก LED
การกระจายแสง PAR ที่สม่ำเสมอ: ด้ว ชิป BridgeLux จำนวน 3928 ชิ้นและการจัดเรียงชิปเป็นพิเศษ ที่ช่วยให้มีการกระจายแสงได้สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพที่ 2.8 µmol/j . FC-E8000 สามารถดูแลต้นไม้ทุกต้นได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.เพี่มแสงสีแดงให้เต็มสเปกตรัม: FC-E8000 เป็นไฟ LED แบบเต็มสเปกตรัม. ในการผสมผสานเป็นพิเศษของสเปกตรัมที่เป็นประโยชน์ต่อวงจรการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมด โดยการเพิ่มแสงสีแดงที่มีส่วนช่วยในการออกดอกที่ดีขึ้น.บาร์ไฟที่สามารคปรับได้: บาร์ไฟที่สามารถปรับย้ายได้อย่างอิสระเพื่อปรับความหนาแน่นของแสงตามความต้องการของพืชภายในพื้นที่ครอบคลุมอย่างประสิทธิภาพ. ช่วยให้การครอบแสงได้อย่างสม่ำเสมอและการใช้ทุกแสงไฟเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ในขณะเดียวกันยังง่ายต่อการติดตั้ง จัดเก็บ และปรับเปลี่ยน.ฟังก์ชันหรี่ไฟและการควบคุม:  สามารถปรับความสว่างได้ 10-100% เพื่อให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วง. ให้การหรี่แสงไฟสะดวกมากขึ้นและประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.ระบบทำความเย็นอย่างรวดเร็ว: ทำให้เกีดความร้อนน้อยลงและประยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 50%  เนื่องจากแผงระบายความร้อนอะลูมิเนียมมีพื้นที่ขนาดใหญ่และบางเฉียบ ช่วยในการจัดการความร้อนได้ดียิ่งขึ้น.
23,363.00 ฿
Mars Hydro FC8000 Samsung LM301B 800W CO2 ไฟปลูก LED
ไฟปลูก LED ตัวท็อปสุด: FC8000 ติดตั้งชิปไฟ Samsung LM301B จำนวน 2968 ชิ้น. ให้มั่นใจด้านประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสองเท่าของไฟปลูกอื่นที่ใกล้เคียงกัน. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกีดโอเวอร์ไดรฟ์, รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 2.9 μmol/j.การออกแบบสเปกตรัมอย่างมืออาชีพ: ได้มีการเพี่มแสงสีน้ำเงินและสีแดงแบบเฉพาะบนสเปกตรัม. ช่วยเรั่งการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ช่วยเพี่มผลผลิตและคุณภาพของของผลผลิต.การกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ค่า PPFD ท สม่ำเสมอ : การออกแบบไฟสไตล์บาร์ และการจัดวางชิปไฟถี่ๆ ช่วยให้ FC8000 มีค่า PPFD ในช่วง 1000-1500 μmol/m²/s ตลอดพื้นที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การเพาะปลูกด้วยการเพิ่ม CO2.ฟังก์ชั่นหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: มีฟังก์ชั่น Dimming สามารถปลับความสว่างตั้งแต่ 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.LED Grow Light เชิงพาณิชย์: แผ่นระบายความร้อนรูปคลื่นช่วยเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนเพื่อให้เกิดความเย็นที่เหนือกว่า. การออกแบบตัวไฟที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ทำให้การติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย.
30,371.00 ฿
Mars Hydro FC-E6500 BridgeLux 730W ไฟปลูก LED
การกระจายแสง PAR ที่สม่ำเสมอ: ใช้ชิปไฟ BridgeLux ที่มีคุณภาพถึง 3546 ชิ้นและการจัดเรียงชิปพิเศษที่ช่วยให้การกระจายแสงสม่ำเสมอมากขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยงการเกีดการใช้ไฟฟ้าเกีนขนาด ด้วยประสิทธิภาพไฟสูงถึง 2.8 µmol/j. การกระจายแสงสม่ำเสมอได้ทุกชอกมุมทั่วพื้นที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.สเปกตรัมมีการปรับปรุงแบบพิเศษ: ในการผสมผสานแบบพิเศษของสเปกตรัม FC-E6500 ไม่เพียงแต่ให้สเปกตรัมเต็มรูปแบบสำหรับวงจรการเจริญเติบโตทั้งหมดของพืช. แต่ยังเพิ่มแสงสีแดงมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมที่สุดต่อการทำดอกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้ำหนักเพี่มขึ้น.การออกแบบบาร์ไฟที่สามารถปรับได้และโครงไฟที่สามารถถอดแยกได้: บาร์ไฟที่สามารถปรับย้ายได้อย่างอิสระเพื่อเน้นความหนาแน่นของแสงตามความต้องการของพืชภายในพื้นที่ครอบคลุมอย่างประสิทธิภาพ. ช่วยให้การครอบแสงได้อย่างสม่ำเสมอและการเก็บทุกแสงไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ในขณะเดียวกันยังง่ายต่อการติดตั้ง จัดเก็บ และปรับเปลี่ยน.ฟังก์ชันหรี่ไฟและการควบคุม: สามารถปรับความสว่างได้ 10-100% เพื่อให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วง. ทำให้การหรี่แสงไฟสะดวกมากขึ้นและประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.ระบบทำความเย็นอย่างรวดเร็ว: ทำให้เกีดความร้อนน้อยลงและประยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 50%  เนื่องจากแผงระบายความร้อนอะลูมิเนียมมีพื้นที่ขนาดใหญ่และบางเฉียบ!
20,825.00 ฿
Mars Hydro FC6500 Samsung LM301B ฟาร์มแนวตั้ง ไฟปลูก LED
ชิป LED คุณภาพสูงสุด: ใช้ชิป Samsung lm301B จำนวน 2688 ชิ้น ให้ประสิทธิภาพไฟปลูกมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับไฟปลูกอื่นๆ. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ป้องกันการเกีดกะแสไฟฟ้าเกีนขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ. รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 2.85 μmol/j.การกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ให ค่า PPFD สูง: ด้วยการออกแบบเป็นไฟบาร์และการจัดวางชิบไฟแบบถี่ๆ เพื่อให้ไฟปลูกมีค่า PPFD ในช่วง 1000-1500 μmol/m²/s ตลอดพื้นที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.การออกแบบสเปกตรัมอย่างมืออาชีพ: ได้มีการปรับปรุงสเปกตรัมบนพื้นฐานของแสงสีน้ำเงินและสีแดงแบบเฉพาะ. ช่วยเรั่งการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ช่วยเพี่มผลผลิตและคุณภาพ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชได้สม่ำเสมอ.การหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: มีฟังก์ชั่น Dimming สามารถปลับความสว่างตั้งแต่ 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.ไฟปลูกเชิงพาณิชย์: ออกแบบแผ่นระบายความร้อนรูปคลื่นช่วยเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนเพื่อให้มีการจัดการกับความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการปลูกในเชิงพาณิชย์, ตัวไฟออกแบบมาให้พับได้ 180° เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น.ได้ใบรับรองจาก DLC และการรับประกัน 5 ปี: ได้รับกา รับรอง DLC คือการรับรอง LED ที่มีมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมม ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ, พร้อมกับการรับประกัน 5 ปี
26,707.00 ฿
คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
อีเมลนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้ว