Mars Hydro FC3000 ซัมซุง LM301B 300W LED Grow Light
ชิป LED คุณภาพสูงสุด: FC3000 ใช้ชิป Samsung lm301B จำนวน 896 ชิ้น, ให้ประสิทธิภาพไฟปลูกสูงถึง 2.85μmol/j เชิ่งมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับไฟปลูกอื่นๆที่มีสเปกเท่าๆกัน. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ป้องกันการเกีดกะแสไฟฟ้าเกีนขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ให้ค่า PPFD สูงและการกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ: ด้วยการออกแบบเป็นไฟบาร์และการจัดวางชิปไฟแบบถี่ๆ ช่วยให้การกระจาย PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ยังได้ค่า PPFD ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และ แสงสามารถกระจายไปยังทุกมุมของพื้นคอบคุมที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.การออกแบบสเปกตรัมพิเศษ: ได้มีการปรับปรุงแสงสีน้ำเงินและสีแดงเต็มสเปกตรัม. แสงสีน้ำเงินเข้มขุ้นช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและแสงสีแดงจำนวนมากช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของดอก.การหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: สามารถหรี่แสงจาก 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด ในซีรีย์.การกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว: ฮีตซิงก์รูปคลื่นจะกระจายความร้อนอย่างรวดเร็วช่วยให้การทำงานเย็นลงได้ใบรับรองจาก DLC และการรับประกัน 5 ปี: ได้รับการรับรอง DLC คือการรับรอง LED ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม ไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านคุณภาพ, พร้อมกับการรับประกัน 5 ปี  
11,363.00 ฿
Mars Hydro FC4800 ซัมซุง LM301B 480W LED Grow Light
 ชิป LED คุณภาพสูงสุด: FC4800 ใช้ชิป Samsung lm301B จำนวน 1680 ชิ้น ให้ประสิทธิภาพไฟปลูกมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับไฟปลูกอื่นๆ. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ป้องกันการเกีดกะแสไฟฟ้าเกีนขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ. รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 2.85 μmol/j.การกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ให ค่า PPFD สูง: ด้วยการออกแบบเป็นไฟบาร์และการจัดวางชิปไฟแบบถี่ๆ ช่วยให้การกระจาย PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ยังได้ค่า PPFD ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และ แสงสามารถกระจายไปยังทุกชอกมุมของพื้นคอบคุมที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.การออกแบบสเปกตรัมพิเศษ: เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ แสงสีน้ำเงินและสีแดงจึงได้รับการปรับปรุงบนพื้นฐานของการผสมผสานสเปกตรัมเต็มรูปแบบ, ด้วยการออกแบบนี้ไม่เพียงแค่เร่งการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชในเวลาเดียวกันอิกด้วย.การหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: ฟังก์ชันลดแสงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและสามารถหรี่แสงจาก 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด ในซีรีย์.ไฟปลูกในเชิงธุรกิจ: ตัวไฟมีฮีตซิงก์ขนาดใหญ่ช่วยกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว, ตัวไฟสามารถพับได้ 180° เพื่อทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น. คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เหมาะมากสำหรับการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์.ได้ใบรับรองจาก DLC และการรับประกัน 5 ปี: ได้รับการรับรอง DLC คือการรับรอง LED ที่มีมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมม ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ, พร้อมกับการรับประกัน 5 ปี
19,800.00 ฿
Mars Hydro FC6500 Samsung LM301B ฟาร์มแนวตั้ง ไฟปลูก LED
ชิป LED คุณภาพสูงสุด: ใช้ชิป Samsung lm301B จำนวน 2688 ชิ้น ให้ประสิทธิภาพไฟปลูกมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับไฟปลูกอื่นๆ. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ ป้องกันการเกีดกะแสไฟฟ้าเกีนขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ. รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 2.85 μmol/j.การกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ให ค่า PPFD สูง: ด้วยการออกแบบเป็นไฟบาร์และการจัดวางชิบไฟแบบถี่ๆ เพื่อให้ไฟปลูกมีค่า PPFD ในช่วง 1000-1500 μmol/m²/s ตลอดพื้นที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.การออกแบบสเปกตรัมอย่างมืออาชีพ: ได้มีการปรับปรุงสเปกตรัมบนพื้นฐานของแสงสีน้ำเงินและสีแดงแบบเฉพาะ. ช่วยเรั่งการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ช่วยเพี่มผลผลิตและคุณภาพ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชได้สม่ำเสมอ.การหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: มีฟังก์ชั่น Dimming สามารถปลับความสว่างตั้งแต่ 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.ไฟปลูกเชิงพาณิชย์: ออกแบบแผ่นระบายความร้อนรูปคลื่นช่วยเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนเพื่อให้มีการจัดการกับความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการปลูกในเชิงพาณิชย์, ตัวไฟออกแบบมาให้พับได้ 180° เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น.ได้ใบรับรองจาก DLC และการรับประกัน 5 ปี: ได้รับกา รับรอง DLC คือการรับรอง LED ที่มีมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมม ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ, พร้อมกับการรับประกัน 5 ปี
26,707.00 ฿
Mars Hydro FC8000 Samsung LM301B 800W CO2 ไฟปลูก LED
ไฟปลูก LED ตัวท็อปสุด: FC8000 ติดตั้งชิปไฟ Samsung LM301B จำนวน 2968 ชิ้น. ให้มั่นใจด้านประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสองเท่าของไฟปลูกอื่นที่ใกล้เคียงกัน. ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกีดโอเวอร์ไดรฟ์, รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพสูงถึง 2.9 μmol/j.การออกแบบสเปกตรัมอย่างมืออาชีพ: ได้มีการเพี่มแสงสีน้ำเงินและสีแดงแบบเฉพาะบนสเปกตรัม. ช่วยเรั่งการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ช่วยเพี่มผลผลิตและคุณภาพของของผลผลิต.การกระจายแสง PAR ได้อย่างสม่ำเสมอ และ ค่า PPFD ท สม่ำเสมอ : การออกแบบไฟสไตล์บาร์ และการจัดวางชิปไฟถี่ๆ ช่วยให้ FC8000 มีค่า PPFD ในช่วง 1000-1500 μmol/m²/s ตลอดพื้นที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การเพาะปลูกด้วยการเพิ่ม CO2.ฟังก์ชั่นหรี่ไฟ และ การต่อพ่วง: มีฟังก์ชั่น Dimming สามารถปลับความสว่างตั้งแต่ 10% ถึง 100% ให้เหมาะกับแต่ระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า. สามารถต่อพ่วงชุดไฟได้สูงสุดได้ 30 ชุด และควบคุมจากตัวไฟที่เป็นตัวหลัก.LED Grow Light เชิงพาณิชย์: แผ่นระบายความร้อนรูปคลื่นช่วยเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนเพื่อให้เกิดความเย็นที่เหนือกว่า. การออกแบบตัวไฟที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ทำให้การติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย.
30,371.00 ฿
คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
อีเมลนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้ว